» » Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi hakkında Kanun
Sosyal Medya
Çok İndirilenler
 • Telafi Eğitimi Haftalık Faaliyet Raporu
 • Masal Anlatıcılığı Planlar
 • Hikaye Kartları
 • Zeka Oyunları Planlar
 • Eğitimde Drama İlkokul Düzeyi İçin Planlar
 • Çalışma Dosyası İçerik Örneği
 • 3. Sınıf Hayat Bilgisi Performans Ödevi - Yaşadığımız Yere Zarar Veren Sorunlar
 • Çalışma Dosyası Değerlendirme Ölçeği
 • Zeka Oyunları Kılavuz Kitap
 • Vefasız Bir Öğrencinin Kaleminden
 • Doğa Yürüyüşü Planı - Ortaokul Düzeyi
 • 1. Sınıf İlkokuma Yazma Metinleri
 • Temassız Çocuk Oyunları Planlar
 • Oryantiring Planları - İlkokul Düzeyi
 • Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı
 • 2. Sınıf İsimleri Tanıyalım
 • Bu Dünyalar Bizim Çocuklar - Çocuk Müzikali
 • Karagöz ve Öğretmen
 • Eğitimde Drama Planlar - Ortaokul Düzey
 • Cumhuriyet Güneşi - Orotoryo
 • Çocuklarım
 • İlkokul Düzeyi Anadolu Çocuk Oyunları Planlar
 • Öğretmenim
 • Serbest Okuma Metni - Anlamak
 • 1. Sınıf Hayat Bilgisi Ben ve Ailem
 • 2. Sınıf Matematik Çarpma İşlemini Kavratma
 • Robotik Kodlama Planlar - Temel Düzey
 • Doğa Yürüyüşü Planı - Lise Düzeyi
 • Okul
 • 3. Sınıf Beden Eğitimi - İlkyardım Nedir
 • Robotik Kodlama Planlar - İkinci Düzey
 • Masal Anlatıcılığı Planları - Okul Öncesi İçin
 • 1. Sınıf Çocuğun Özellikleri
 • Ağırlık Grafiği
 • 1. Sınıf Proje Ödevi - Masal
 • Toplum Hizmeti Çalışması İçin Veli İzin Belgesi
 • Benim Bir Ninem Var
 • Akbabalar İle Güvercinler
 • Oryantiring Planları - Ortaokul Düzeyi
 • 3. Sınıf Türkçe Proje Ödevi - Oyuncak Tasarımı
 • 3. Sınıf Matematik Proje Ödevi - Ağırlık ve Uzunluk
 • Müze Eğitimi Planlar - Ortaokul Düzeyi
 • İlkokul Düzeyi Doğa Yürüyüşü Planlar
 • 2. Sınıf Türkçe Proje Ödevi - Annemin Özel Yemeği
 • Müze Eğitimi İlkokul Düzeyi Planlar
 • 2. Sınıf Beden Eğitimi Performans Ödevi - Eskiden Oynanan Oyunlar
 • Robotik Kodlama Kılavuz Kitap - 2
 • Python Eğitimi Kılavuz Kitap
 • Eğitimde Drama Kılavuz Kitap
 • Keloğlan ve Sihirli Cüce Masalı - Sesli
 • Alt Kategoriler
  SINIFLAR
  Kategoriler
  Etiketler
  1. sınıf 1. sınıf 2. dönem veli toplantı tutanağı 1. sınıf hayat bilgisi 1. sınıf ihtiyaç listesi 1. sınıf matematik 1. sınıf türkçe 10 kasım 2. dönem 2. sınıf 2. sınıf deneme sınavı 23 nisan 3. sınıf 4. sınıf ana renkler ara renkler atatürk basamak değeri basamak ve sayı değeri birer ritmik sayma bölme işlemi bölme işlemi problemleri bütün yarım cumhuriyet cümle bilgisi deneme sınavı deneme testi değerlendirme soruları doğal afetler doğal sayı etkinlikleri doğal sayı problemleri doğal sayılar doğal sayılar testi dört işlem problemleri dün bugün yarın eş anlamlı kelimeler eş anlamlı sözcükler fazlalık problemleri fen bilimleri genel değerlendirme genel tarama testi geometrik cisimler grafik görgü kuralları haftalık kazanım listesi hayat bilgisi hece bilgisi hece bilgisi değerlendirme testi hece etkinlikleri hikaye tamamlama ihtiyaç listesi iki işlemli problemler ilkokuma yazma isimler istiklal marşı karışık problemler kat problemleri kazanım listesi kelime bilgisi kesir bilgisi kesir problemleri kesirler kütle ölçüleri maddenin özellikleri matematik noktalama işaretleri okuma anlama okuma metinleri onluk birlik etkinlikleri paralarımız problem kurma problemler ritmik sayma ritmik sayma örüntüleri romen rakamları sayı değeri sayılar seviye tespit sınavı tablo toplama işlemi toplama işlemi alıştırmaları toplama işlemi problemleri toplama işlemi tamamlama türkçe türkçe değerlendirme uzaktan eğitim raporu uzamsal ilişkiler uzunluk ölçüleri veri verilmeyen toplananı bulma z harfi zihinden problemler zihinden toplama işlemi zıt anlamlı kelimeler çarpma işlemi çarpma işlemi problemleri çıkarma işlemi çıkarma işlemi etkinlikleri çıkarma işlemi problemleri çıkarma işlemi sunusu üç basamaklı doğal sayılar
  3-07-2021, 17:18
  Gönderen: admin
  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi hakkında Kanun adlı dosyayı indir.
  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi hakkında Kanun adlı dosya bu içerikte yer almaktadır.
  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi hakkında Kanun adlı dosya 3-07-2021, 17:18 tarihinde admin tarafından eklenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi hakkında Kanun adlı dosya Kanun Yönetmelik kategorisinde yer almaktadır ve bugüne kadar 35 defa ziyaret edilmiştir.
  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi hakkında Kanun adlı dosyamızı google da aramak için Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi hakkında Kanun Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi hakkında Kanun

  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi hakkında Kanun

  Yayın : Resmi Gazete 

  Yayım Tarihi ve Sayısı : 27/05/1983 - 18059 

  Numarası : 2829

  Amaç

  Madde 1- Bu Kanunun amacı; çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle ilgililerin sosyal güvenliklerinin sağlanması usul ve esaslarının düzenlenmesidir,

  Kapsam

  Madde 2- Bu Kanun;

  a)T.C. Emekli Sandığına,

  b) Sosyal Sigortalar Kurumuna,

  c) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna,

  d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

  Tabi çeşitli hizmet süreleri bulunanların emeklilik, malûllük, yaşlılık ve ölümleri halinde kendilerine ve hak sahiplerine sağlanacak hakları kapsar.

  Tanımlar

  Madde 3- Bu Kanunda geçen;

  a) "Kurum" ikinci maddede gösterilen sosyal güvenlik kuruluşlarını,

  b) "Hizmet süresi" kurumlara emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş süreleri,

  c) "Sigortalı" kurumlara emeklilik keseneği veya malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenleri,

  d) "Hak sahibi" sigortalının eş, çocuk, ana ve babalarını, ifade eder.
   Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi

  Madde 4- Kurumlara tabi çeşitli İşlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığında, birleştirilir.
   Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olmaması halinde, bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

  Hizmetlerin İhyası

  Madde 5- Bir kurumla ilişiği kesildikten sonra diğer kurumlardan birinde sigortalı olanların, önceki kurumlarda birikmiş prim ve kesenekleri geri verilmez ve toptan ödemeleri yapılmaz.
   Ancak;

  a) Kesenek, prim veya toptan ödemelerini aldıktan sonra diğer kurumlardan birinde sigortalı olanlar aldıkları paraları;

  1. İstekleri üzerine aylık bağlanacak olanların, istek tarihinden en az altı ay önce,

  2. Malûllük veya Ölüm, 60 yaşın doldurulması T.C, Emekli Sandığına tabi görevlerden kurumlarınca resen veya yaş haddinden emekliye sevk edilme nedenleriyle görevleri ile ilgileri kesilenlerin görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde,
   Kendileri veya hak sahipleri tarafından, aldıkları günden yatıracakları güne kadar hesaplanacak % 5 faizi ile birlikte, aldıkları kuruma,

  b) Kesenek, prim iadesi veya toptan ödeme hakkı doğduğu halde paraları zaman aşımına uğrayanların zaman aşımına uğrayan paraları faizsiz olarak (a) bendinde yazılı süreler içinde kendileri veya hak sahipleri tarafından ilgili kuruma.

  Toptan ödedikleri takdirde bunların da bu hizmetleri 4. madde gereğince birleştirilir.
   Ölüm halinde, toptan ödeme ihyalarının yapılabilmesi hak sahiplerinin bu Kanuna göre birleşik hizmet süresi üzerinden aylığa hak kazanmaları şartına bağlıdır.
   Ancak, kurumlardan birinden aylık bağlanmış (malûllük ile vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan kontrol muayeneleri sonunda aylığı kesilmiş bulunanlar hariç) veya aylık alma haklarını kaybetmiş olanların, söz konusu devrelere ait hizmet süreleri yapılacak birleştirmede dikkate alınmaz.

  Sigortalılık Süresinin Başlangıcı

  Madde 6- Kurumlardan herhangi birine İlk defa sigortalı olunan tarih, sigortalılık süresinin başlama tarihidir.
   Şu kadar ki; emeklilik veya yaşlılık aylığına hak kazanılıp kazanılmadığının tespitinde, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 7. madde kapsamına girenler hariç, 18 yaşından önce kurumlardan herhangi birine sigortalı olanların sigortalılık sürelerinin başlama tarihi, 18 yaşını doldurdukları tarih kabul edilir.(2)

  Geçerli Hizmet Süreleri

  Madde 7- 4. maddede belirtilen hizmet süreleri toplamına, itibari hizmet süreleri ile prim ödenmemiş süreler katılmaz.
   Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin güne çevrilmesinde her ay 30 gün, gün üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin aya çevrilmesinde de her 30 gün l ay sayılır.

  Aylığı Bağlayacak Kurum

  Madde 8- Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiilî hizmet süresi içinde fiilî hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması ha-linde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir,
   Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden resen emekli olma ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır

  Aylığın Hesabında Esas Alınacak Kazançlar

  Madde 9- Birleştirilen hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak aylık miktarının tespitinde, T.C, Emekli Sandığına tabi işlerde emekli aylığı bağlanma-sına esas aylıklar ile diğer kurumlardaki prime esas kazanç tutarları dikkate alınır.

  Uygulanacak Esaslar

  Madde 10- Bu Kanun uyarınca bağlanacak aylıkların ödenmesinde ve kesilmesinde, aylığı bağlayan kurum mevzuatındaki esaslar uygulanır.

  Kanunun Uygulanmayacağı Haller

  Madde 11- Görevden dolayı meydana gelen malûllük ve ölüm ile iş kazaları ve meslek hastalıkları hallerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

  Emekli ikramiyesi

  Madde 12- Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu Kanunun 8- maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara T.C. Emekli Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir.
   Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi ödenmiş süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.
   Ayrıca, 8. maddenin birinci fıkrası gereğince aylık bağlananlara, emekli oldukları son görevlerinden dolayı ilgili bulundukları sosyal güvenlik kurumu kanununun emekli ikramiyesine veya iş kanununun kıdem tazminatına ilişkin hükümleri uygulanır.

  Hesaplaşma

  Madde 13- Bu Kanun uyarınca bağlanan aylıklardaki kurum hisselerinin tespitinde,

  kurumların her birine tabi olarak geçen hizmet sürelerinin, birleştirilen hizmet süreleri toplamına oranı esas alınır.
   Ancak, 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine göre kurulan sandıklarca bağlanan aylık tutarının, toplam hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre bağlanacak aylıktan fazla olması halinde, kurumların hisselerinin tespitinde, Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak aylık esas alınır.

  Aylığa ve Ödemeye Katılmama

  Madde 14- Kurumlar, bu Kanuna göre aylık bağlamada, 3. maddede belirtilen hak sahipleri dışındaki kişilere bağlanan aylığa ve buna ilişkin diğer ödemelere katılmazlar

  Yönetmelik

  Madde 15- 13. madde uyarınca borç ve alacak miktarlarının hesaplanmasına ve tasfiyesine ilişkin hususlar ile diğer hükümlerin uygulanması usul ve esasları Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca 6 ay içerisinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir.
   Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanır.

  Kaldırılan Hükümler

  Madde l6- 05/01/1961 gün ve 228 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 15/07/1965 gün ve 668 sayılı ve 28/01/1970 gün ve 1214 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır,

  Geçici Madde 1- 05/01/1961 gün ve 228 sayılı Kanunun 6. maddesinin 28/01/1970 gün ve 1214 sayılı Kanunla değişmeden önceki hükmüne göre bağlanmış olup da, halen ödenmekte bulunan emekli, yaşlılık, malullük veya ölüm aylıkları 1214 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden hesaplanarak ödenir.
   Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmekte bulunan aylıklar, yukarıdaki hükme göre hesaplanacak aylıktan fazla olduğu takdirde, aradaki fark, ileride çeşitli nedenlerle giderilinceye kadar önceki aylıkların ödenmesinde devam olunur.
   228 sayılı Kanunun 6. maddesinin 1214 sayılı Kanunla değişmeden önceki hükmü kap-samında olup bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak aylıklar hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde 2- 01/04/1981 tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarınca tescil edilmiş olanlar hakkında 6. maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

  Geçici Madde 3- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 2229 sayılı Kanunla eklenen ve 2654 sayılı Kanunla değişik ek geçici 4. madde hükmü uyarınca borçlanılan hizmet süreleri, Bağ-Kur tarafından bağlanacak aylıklar hariç, diğer kurumlarda geçen hizmet süreleri ile birleştirilmez.

  Geçici Madde 4- Sosyal güvenlik kurumlarına devrolunan sandıklar üyeleri ile hak sahiplerinin, 28/01/1970 gün ve 1214 sayılı Kanunla değişik 05/01/1961 gün ve 228 sayılı Kanundan doğan hizmet ihyasına ilişkin hakları saklıdır


   Yürürlük

  Madde 17- Bu Kanun yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 18- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  1. "Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabı Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 24/05/1983 tarihli ve 2829 Sayılı Kanunun Uygulama Esaslarıyla İlgili Yönetmelik" 09/12/1983 gün ve 18246 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır,
  2. Bu maddede sözü edilen Ek 7. maddenin numarası teselsülü sağlamak için "Ek Madde 21" olarak değiştirilmiştir.

  Şu kadar ki, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 92. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayrıca aylık bağlanması gereken hallerde bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.  Dosyayı İndir
  Boyut: [41,5 Kb]
  (İndirilme: 3)  Konu Etiketleri:
  Geri
  • Yorumlar: 0
  • Görüntülenme: 35

  Sınıf: Genel
  Ders: Genel
  Değerli ziyaretçimiz, sitemize üye iseniz lütfen giriş yapınız.
  Üye değilseniz üye olmak için lütfen tıklayınız.


  Yorum Ekle

  İsim:*
  E-Mail:*
  Güvenlik Kodu:*
  Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız