» » Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Sosyal Medya
Çok İndirilenler
 • Telafi Eğitimi Haftalık Faaliyet Raporu
 • Masal Anlatıcılığı Planlar
 • Hikaye Kartları
 • Zeka Oyunları Planlar
 • Eğitimde Drama İlkokul Düzeyi İçin Planlar
 • Çalışma Dosyası İçerik Örneği
 • 3. Sınıf Hayat Bilgisi Performans Ödevi - Yaşadığımız Yere Zarar Veren Sorunlar
 • Çalışma Dosyası Değerlendirme Ölçeği
 • Zeka Oyunları Kılavuz Kitap
 • Vefasız Bir Öğrencinin Kaleminden
 • 1. Sınıf İlkokuma Yazma Metinleri
 • Temassız Çocuk Oyunları Planlar
 • Doğa Yürüyüşü Planı - Ortaokul Düzeyi
 • Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı
 • Oryantiring Planları - İlkokul Düzeyi
 • 2. Sınıf İsimleri Tanıyalım
 • Bu Dünyalar Bizim Çocuklar - Çocuk Müzikali
 • Karagöz ve Öğretmen
 • Cumhuriyet Güneşi - Orotoryo
 • Eğitimde Drama Planlar - Ortaokul Düzey
 • Çocuklarım
 • Serbest Okuma Metni - Anlamak
 • İlkokul Düzeyi Anadolu Çocuk Oyunları Planlar
 • Öğretmenim
 • 1. Sınıf Hayat Bilgisi Ben ve Ailem
 • 2. Sınıf Matematik Çarpma İşlemini Kavratma
 • Robotik Kodlama Planlar - Temel Düzey
 • Doğa Yürüyüşü Planı - Lise Düzeyi
 • Okul
 • 3. Sınıf Beden Eğitimi - İlkyardım Nedir
 • Robotik Kodlama Planlar - İkinci Düzey
 • Masal Anlatıcılığı Planları - Okul Öncesi İçin
 • Toplum Hizmeti Çalışması İçin Veli İzin Belgesi
 • 1. Sınıf Çocuğun Özellikleri
 • Ağırlık Grafiği
 • 1. Sınıf Proje Ödevi - Masal
 • Benim Bir Ninem Var
 • Akbabalar İle Güvercinler
 • Oryantiring Planları - Ortaokul Düzeyi
 • 3. Sınıf Türkçe Proje Ödevi - Oyuncak Tasarımı
 • 3. Sınıf Matematik Proje Ödevi - Ağırlık ve Uzunluk
 • Müze Eğitimi Planlar - Ortaokul Düzeyi
 • İlkokul Düzeyi Doğa Yürüyüşü Planlar
 • 2. Sınıf Beden Eğitimi Performans Ödevi - Eskiden Oynanan Oyunlar
 • 2. Sınıf Türkçe Proje Ödevi - Annemin Özel Yemeği
 • Müze Eğitimi İlkokul Düzeyi Planlar
 • Keloğlan ve Sihirli Cüce Masalı - Sesli
 • Robotik Kodlama Kılavuz Kitap - 2
 • Python Eğitimi Kılavuz Kitap
 • Eğitimde Drama Kılavuz Kitap
 • Alt Kategoriler
  SINIFLAR
  Kategoriler
  Etiketler
  1. sınıf 1. sınıf 2. dönem veli toplantı tutanağı 1. sınıf hayat bilgisi 1. sınıf ihtiyaç listesi 1. sınıf matematik 1. sınıf türkçe 10 kasım 2. dönem 2. sınıf 2. sınıf deneme sınavı 23 nisan 3. sınıf 4. sınıf ana renkler ara renkler atatürk basamak değeri basamak ve sayı değeri birer ritmik sayma bölme işlemi bölme işlemi problemleri bütün yarım cumhuriyet cümle bilgisi deneme sınavı deneme testi değerlendirme soruları doğal afetler doğal sayı etkinlikleri doğal sayı problemleri doğal sayılar doğal sayılar testi dört işlem problemleri dün bugün yarın eş anlamlı kelimeler eş anlamlı sözcükler fazlalık problemleri fen bilimleri genel değerlendirme genel tarama testi geometrik cisimler grafik görgü kuralları haftalık kazanım listesi hayat bilgisi hece bilgisi hece bilgisi değerlendirme testi hece etkinlikleri hikaye tamamlama ihtiyaç listesi iki işlemli problemler ilkokuma yazma isimler istiklal marşı karışık problemler kat problemleri kazanım listesi kelime bilgisi kesir bilgisi kesir problemleri kesirler kütle ölçüleri maddenin özellikleri matematik noktalama işaretleri okuma anlama okuma metinleri onluk birlik etkinlikleri paralarımız problem kurma problemler ritmik sayma ritmik sayma örüntüleri romen rakamları sayı değeri sayılar seviye tespit sınavı tablo toplama işlemi toplama işlemi alıştırmaları toplama işlemi problemleri toplama işlemi tamamlama türkçe türkçe değerlendirme uzaktan eğitim raporu uzamsal ilişkiler uzunluk ölçüleri veri verilmeyen toplananı bulma z harfi zihinden problemler zihinden toplama işlemi zıt anlamlı kelimeler çarpma işlemi çarpma işlemi problemleri çıkarma işlemi çıkarma işlemi etkinlikleri çıkarma işlemi problemleri çıkarma işlemi sunusu üç basamaklı doğal sayılar
  3-07-2021, 17:26
  Gönderen: admin
  Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun adlı dosyayı indir.
  Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun adlı dosya bu içerikte yer almaktadır.
  Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun adlı dosya 3-07-2021, 17:26 tarihinde admin tarafından eklenmiştir. Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun adlı dosya Kanun Yönetmelik kategorisinde yer almaktadır ve bugüne kadar 33 defa ziyaret edilmiştir.
  Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun adlı dosyamızı google da aramak için Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


  Yayın : Resmi Gazete

  Yayım Tarihi ve Sayısı : 27/3/2003 - 25061

  Numarası :  4829


  MADDE 1— 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "memurlarının kusur veya ihmali yüzünden veya" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

  MADDE 2— 7201 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçiye tebligat:

  Madde 16. — Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.

  MADDE 3— 7201 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yer alan "birlikte oturan ailesi efradından" ibaresi "aynı konutta oturan kişilere" şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 4— 7201 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci cümlesinde yer alan "hüviyeti" kelimesi "adı ve soyadı" şeklinde ve son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılır.

  MADDE 5— 7201 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan "zabıta amir ve memuruna" ibaresi "zabıta amir veya memurlarına" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkra uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.

  MADDE 6— 7201 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yer alan "onbeş" kelimesi "onsekiz" şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 7— 7201 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  8. Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını,

  MADDE 8— 7201 sayılı Kanunun 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 25/a maddesi eklenmiştir.

  Siyasî temsilcilik aracılığıyla yabancı ülkedeki Türk vatandaşlarına tebligat:

  MADDE 25/a — Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla da yapılabilir.

  Bu hâlde bildirimi Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir memur yapar.

  Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir.

  Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir.

  MADDE 9— 7201 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmî veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir.

  MADDE 10— 7201 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak tebligatlara ilişkin giderler 5 inci maddeye göre ödenir. Verilen süreye rağmen ödenmeyen tebligat gideri dava dilekçesinin tebliğine ilişkin ise Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır. Diğer hallerde tebligat konusu talepten vazgeçilmiş sayılır.

  MADDE 11— 7201 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca da tespit edilemediği takdirde tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

  Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.

  MADDE 12— 7201 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "otuzbin liradan yüzbin liraya" ibaresi "bir milyar liradan üç milyar liraya" ve ikinci fıkrada yer alan "onbeş günden altı aya" ibaresi "üç aydan bir yıla" şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 13— 7201 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "onbeşbin liradan ellibin liraya" ibaresi "beşyüz milyon liradan iki milyar liraya" şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 14— 7201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "otuzbin liradan yüzbin liraya" ibaresi "bir milyar liradan üç milyar liraya"; (b) bendinde yer alan "onbeşbin liradan ellibin liraya" ibaresi "beşyüz milyon liradan iki milyar liraya"; (c) bendinde yer alan "otuzbin liradan yüzbin liraya" ibaresi "bir milyar liradan üç milyar liraya"; ikinci fıkrasında yer alan "(15) günden altı aya" ibaresi "üç aydan bir yıla" ve "(3) aydan (5) seneye" ibaresi "bir yıldan beş yıla" şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 15— 7201 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan "bir aydan üç aya kadar hapis ve onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz milyon liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezası" şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 16— 7201 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Davetiye, basit usulü muhakeme davetiyesi, yemin davetiyesi bu zarfın içine konmadan da gönderilebilir.

  MADDE 17— 7201 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.

  MADDE 18— 7201 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 19— 7201 sayılı Tebligat Kanununda yer alan "Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi", "Cumhuriyet Müddeiumumiliği", "Hariciye Vekâleti" ve "Jandarma Umum Kumandanlığı" ibareleri sırasıyla "Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü", "Cumhuriyet Başsavcılığı", "Dışişleri Bakanlığı" ve "Jandarma Genel Komutanlığı" olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 20— 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 316 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi halinde sanık veya müdafii ile müdahil, şahsî davacı veya vekillerine dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevap verebilir.

  Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre ilgililerin dava dosyasından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olur.

  MADDE 21— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 22— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  Dosyayı İndir
  Boyut: [36 Kb]
  (İndirilme: 3)


  Konu Etiketleri:
  Geri
  • Yorumlar: 0
  • Görüntülenme: 33

  Sınıf: Genel
  Ders: Genel
  Değerli ziyaretçimiz, sitemize üye iseniz lütfen giriş yapınız.
  Üye değilseniz üye olmak için lütfen tıklayınız.


  Yorum Ekle

  İsim:*
  E-Mail:*
  Güvenlik Kodu:*
  Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız