» » Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun
Sosyal Medya
Çok İndirilenler
 • Telafi Eğitimi Haftalık Faaliyet Raporu
 • Masal Anlatıcılığı Planlar
 • Hikaye Kartları
 • Zeka Oyunları Planlar
 • Eğitimde Drama İlkokul Düzeyi İçin Planlar
 • Çalışma Dosyası İçerik Örneği
 • 3. Sınıf Hayat Bilgisi Performans Ödevi - Yaşadığımız Yere Zarar Veren Sorunlar
 • Çalışma Dosyası Değerlendirme Ölçeği
 • Zeka Oyunları Kılavuz Kitap
 • Vefasız Bir Öğrencinin Kaleminden
 • Doğa Yürüyüşü Planı - Ortaokul Düzeyi
 • 1. Sınıf İlkokuma Yazma Metinleri
 • Temassız Çocuk Oyunları Planlar
 • Oryantiring Planları - İlkokul Düzeyi
 • Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı
 • 2. Sınıf İsimleri Tanıyalım
 • Bu Dünyalar Bizim Çocuklar - Çocuk Müzikali
 • Karagöz ve Öğretmen
 • Eğitimde Drama Planlar - Ortaokul Düzey
 • Cumhuriyet Güneşi - Orotoryo
 • Çocuklarım
 • İlkokul Düzeyi Anadolu Çocuk Oyunları Planlar
 • Öğretmenim
 • Serbest Okuma Metni - Anlamak
 • 1. Sınıf Hayat Bilgisi Ben ve Ailem
 • 2. Sınıf Matematik Çarpma İşlemini Kavratma
 • Robotik Kodlama Planlar - Temel Düzey
 • Doğa Yürüyüşü Planı - Lise Düzeyi
 • Okul
 • 3. Sınıf Beden Eğitimi - İlkyardım Nedir
 • Robotik Kodlama Planlar - İkinci Düzey
 • Masal Anlatıcılığı Planları - Okul Öncesi İçin
 • 1. Sınıf Çocuğun Özellikleri
 • Ağırlık Grafiği
 • 1. Sınıf Proje Ödevi - Masal
 • Toplum Hizmeti Çalışması İçin Veli İzin Belgesi
 • Benim Bir Ninem Var
 • Akbabalar İle Güvercinler
 • Oryantiring Planları - Ortaokul Düzeyi
 • 3. Sınıf Türkçe Proje Ödevi - Oyuncak Tasarımı
 • 3. Sınıf Matematik Proje Ödevi - Ağırlık ve Uzunluk
 • Müze Eğitimi Planlar - Ortaokul Düzeyi
 • İlkokul Düzeyi Doğa Yürüyüşü Planlar
 • 2. Sınıf Türkçe Proje Ödevi - Annemin Özel Yemeği
 • Müze Eğitimi İlkokul Düzeyi Planlar
 • 2. Sınıf Beden Eğitimi Performans Ödevi - Eskiden Oynanan Oyunlar
 • Robotik Kodlama Kılavuz Kitap - 2
 • Python Eğitimi Kılavuz Kitap
 • Eğitimde Drama Kılavuz Kitap
 • Keloğlan ve Sihirli Cüce Masalı - Sesli
 • Alt Kategoriler
  SINIFLAR
  Kategoriler
  Etiketler
  1. sınıf 1. sınıf 2. dönem veli toplantı tutanağı 1. sınıf hayat bilgisi 1. sınıf ihtiyaç listesi 1. sınıf matematik 1. sınıf türkçe 10 kasım 2. dönem 2. sınıf 2. sınıf deneme sınavı 23 nisan 3. sınıf 4. sınıf ana renkler ara renkler atatürk basamak değeri basamak ve sayı değeri birer ritmik sayma bölme işlemi bölme işlemi problemleri bütün yarım cumhuriyet cümle bilgisi deneme sınavı deneme testi değerlendirme soruları doğal afetler doğal sayı etkinlikleri doğal sayı problemleri doğal sayılar doğal sayılar testi dört işlem problemleri dün bugün yarın eş anlamlı kelimeler eş anlamlı sözcükler fazlalık problemleri fen bilimleri genel değerlendirme genel tarama testi geometrik cisimler grafik görgü kuralları haftalık kazanım listesi hayat bilgisi hece bilgisi hece bilgisi değerlendirme testi hece etkinlikleri hikaye tamamlama ihtiyaç listesi iki işlemli problemler ilkokuma yazma isimler istiklal marşı karışık problemler kat problemleri kazanım listesi kelime bilgisi kesir bilgisi kesir problemleri kesirler kütle ölçüleri maddenin özellikleri matematik noktalama işaretleri okuma anlama okuma metinleri onluk birlik etkinlikleri paralarımız problem kurma problemler ritmik sayma ritmik sayma örüntüleri romen rakamları sayı değeri sayılar seviye tespit sınavı tablo toplama işlemi toplama işlemi alıştırmaları toplama işlemi problemleri toplama işlemi tamamlama türkçe türkçe değerlendirme uzaktan eğitim raporu uzamsal ilişkiler uzunluk ölçüleri veri verilmeyen toplananı bulma z harfi zihinden problemler zihinden toplama işlemi zıt anlamlı kelimeler çarpma işlemi çarpma işlemi problemleri çıkarma işlemi çıkarma işlemi etkinlikleri çıkarma işlemi problemleri çıkarma işlemi sunusu üç basamaklı doğal sayılar
  3-07-2021, 17:27
  Gönderen: admin
  Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun adlı dosyayı indir.
  Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun adlı dosya bu içerikte yer almaktadır.
  Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun adlı dosya 3-07-2021, 17:27 tarihinde admin tarafından eklenmiştir. Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun adlı dosya Kanun Yönetmelik kategorisinde yer almaktadır ve bugüne kadar 36 defa ziyaret edilmiştir.
  Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun adlı dosyamızı google da aramak için Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun


  Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun


  Yayın : Resmi Gazete 

  Yayım Tarihi ve Sayısı : 19/10/1983 - 18196 

  Numarası : 2922

  Amaç

  Madde 1 - Bu kanunun amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ilgili kurum ve kuruluşların ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esasları düzenlemektir.
   
   Kapsam

  Madde 2 - Bu Kanun; ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimizce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkanlarıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri kapsar.

  Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler, bu Kanunun kapsamı dışındadır.
   
   Değerlendirme Kurulu

  Madde 3 - Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlığa bağlı bu konuyla ilgili kuruluşların birer, Yükseköğretim Kurulunun iki temsilcisinden oluşan bir "Değerlendirme Kurulu" kurulur.

  Değerlendirme Kurulu, gündemindeki konulara göre, gerektiğinde ilgili diğer bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerini de toplantılarına çağırabilir.
   
   Değerlendirme Kurulunun görevleri

  Madde 4 - Değerlendirme Kurulu;

  a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, Türkiye'deki öğrenimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları,
   
   b) Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak öğretim ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini,

  c) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarına alınacak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını,

  d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin esasları,

  e) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, gerektiğinde ilgili mercilere sunulacak öneriler

  Tespit eder ve Milli Eğitim Bakanının onayına sunar.
   
   Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri

  Madde 5 - Öğretim kurumları; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti sağlamak, kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak, durumlarını izlemek, Milli Eğitim Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.
   
   Resmi ve özel öğrenci yurdu müdürlükleri, yurtlarında barınan yabancı uyruklu öğrencilerin durumlarını izlemek, bu öğrencilere ait bilgileri Milli Eğitim Bakanlığına bildirmek ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.

  Milli Eğitim Bakanlığı; tüm yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derlemek ve lüzumlu hallerde gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.
   
   Yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri

  Madde 6 - Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler,
   öğrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 5682 sayılı Pasaport Kanununa, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.
   
   Yönetmelik

  Madde 7 - Değerlendirme Kurulunun toplanma ve çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ayrılışları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ve bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığınca, ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak kaydıyla hazırlanarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
   
   Yürürlük

  Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
   
   Yürütme

  Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


  Dosyayı İndir
  Boyut: [28,5 Kb]
  (İndirilme: 3)  Konu Etiketleri:
  Geri
  • Yorumlar: 0
  • Görüntülenme: 36

  Sınıf: Genel
  Ders: Genel
  Değerli ziyaretçimiz, sitemize üye iseniz lütfen giriş yapınız.
  Üye değilseniz üye olmak için lütfen tıklayınız.


  Yorum Ekle

  İsim:*
  E-Mail:*
  Güvenlik Kodu:*
  Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız